O mně

Jsem psycholog s výcvikem v integrativní psychoterapii, což znamená, že kombinuji výhody různých terapeutických přístupů (Emotion focused therapy, Gestalt, KBT, Psychodynamické přístupy) dle individuálních potřeb každého klienta. Kladu důraz na bio-psycho-sociální model člověka, ve kterém je úzce propojeno prožívání, myšlení, chování a vztahy daného jedince.

Využívám „práci s kruhy“, ve kterých na sebe všechny tyto aspekty navazují a vzájemně se ovlivňují. Takové „kruhy“ pak utvářejí naše zažité vzorce chování, kterými se v životě řídíme. V rámci sezení pracujeme s klientem na odhalení jeho vlastních kruhů a změnách těch vzorců chování, které nejsou pro klienta žádoucí.

Pracuji jak s dětmi, tak i s dospělými či celými rodinami. Při své praxi používám např. terapeutické karty, prvky psychodramatu a práci s tělem. V minulosti jsem pracovala v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové, v současné době pracuji pro Dětský domov se školou v Kostelci nad Orlicí. Spolupracovala jsem také s Křesadlem, Centrem pomoci lidem s PAS. V minulosti jsem poskytovala externí psychologické poradenství pro OSPOD v Kostelci nad Orlicí při spolupráci s celými rodinami.

Jsem členkou České asociace pro psychoterapii a absolvuji pravidelné supervize.

České asociace pro psychoterapii

Odborná praxe

Od roku 2018  psycholog v Dětském domově se školou v Kostelci nad Orlicí
Od roku 2018  psycholog v týmu Psychoterapeutického a poradenského centra Hradec Králové (práce s dětmi, s dospělými i s celými rodinami)
2018 – 2020  psycholog pro OSPOD Kostelec nad Orlicí, práce s rodinami
2016 – 2017  psycholog v Křesadle HK, Centru pomoci lidem s PAS
2014 – 2018  psycholog v Dětském diagnostickém ústavu v Hradci Králové
2010 – 2012  Stacionář SALOME v Bohumíně, dobrovolnická práce s handicapovanými dětmi
2009  Hospic sv. Lukáše v Ostravě-Vítkovicích při Charitě Ostrava, dobrovolnická činnost

Vzdělání

2017  Základní kurz transakční analýzy TA 101 – PhDr. Blanka Čepická, PhD
2017  Kurz práce s terapeutickými kartami
2013  Výzkumná stáž na Anglia Ruskin University, Cambridge, UK, katedra neuropsychologie
2012 – 2017  Pětiletý výcvik v integrativní psychoterapii u MUDr. Jana Kubánka
2012 – 2013  Kurz Psycholog ve zdravotnictví na Palackého univerzitě
2011 Kurz Aplikované diagnostiky 1, 2
2010 – 2013  Filozofie na Ostravské univerzitě, Mgr.
2009 – 2014  Jednooborová psychologie, Univerzita Palackého v Olomouci, Mgr.
2007 – 2010
  Základy společenských věd + Český jazyk a literatura, Ostravská univerzita, Bc.
1999 – 2007  Gymnázium ve Slezské Ostravě

Telefon

+420 724 586 411

Adresa

Horova 36/29
Hradec Králové
500 02

E-mail

zuzana@psycholog-hradec.cz

Přejít nahoru