Děti

ADHD (Hyperaktivita a porucha pozornosti)

Pracuji s dětmi, které mají potíže se soustředěním, impulzivitou a sníženou schopností sebeovládání, zažívají vnitřní neklid a následkem toho také bojují s vlastním nízkým sebevědomím.

Výchovné problémy

Jedná se o děti s potížemi při plnění základních školních povinností (záškoláctví, neplnění školních úkolů, porušování školního řádu) a o děti inklinující k rizikovému chování (sebepoškozování, užívání návykových látek, zvýšená míra agrese atd.)

Výchovné problémy

Jedná se o děti s potížemi při plnění základních školních povinností (záškoláctví, neplnění školních úkolů, porušování školního řádu) a o děti inklinující k rizikovému chování (sebepoškozování, užívání návykových látek, zvýšená míra agrese atd.)

Pocity strachu a úzkosti

Dětem se snažím pomoci lépe zvládat pocity strachu a úzkosti. Učím je technikám, které jim umožní se lépe uvolnit a svým pocitům snáze čelit.

Vztahy s vrstevníky

Mnoho dětí ve školním věku zažívá komplikované vztahy s vrstevníky, obtížně navazují nové kontakty nebo jsou jejich vztahy konfliktní. Učím je, jak se svými vrstevníky lépe komunikovat a konfliktům předcházet nebo je alespoň lépe zvládat.

Vztahy s vrstevníky

Mnoho dětí ve školním věku zažívá komplikované vztahy s vrstevníky, obtížně navazují nové kontakty nebo jsou jejich vztahy konfliktní. Učím je, jak se svými vrstevníky lépe komunikovat a konfliktům předcházet nebo je alespoň lépe zvládat.

Poruchy příjmu potravy

Pracuji rovněž s dospívajícími či mladými dospělými, kteří trpí poruchami příjmu potravy (anorexie, bulimie, záchvatovité přejídání).

Jak postupuji při práci dětmi?

Telefon

+420 724 586 411

Adresa

Horova 36/29
Hradec Králové
500 02

E-mail

zuzana@psycholog-hradec.cz

Přejít nahoru