Ceník

Ceník poskytovaných služeb

Platby přijímám v hotovosti po ukončení konzultace nebo převodem na bankovní účet č. 43-9838520297/0100.

Individuální konzultace…………………………..900 Kč

Konzultace s rodinou…………………………..1000 Kč

Skupinová setkání…………………………………400 Kč

Délka jedné konzultace i skupinového setkání je 50 – 55 minut.

Služby nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění.
Platby přijímám v hotovosti po ukončení konzultace nebo převodem na bankovní účet č. 43-9838520297/0100.

Individuální konzultace …. 900 Kč

Konzultace s rodinou ….. 1000 Kč

Skupinová setkání ……….. 400 Kč


Délka jedné konzultace i skupinového
setkání je 50 – 55 minut.

Storno podmínky

V případě, že se klient nemůže na sezení dostavit, je nutná omluva alespoň 24 hodin předem.
V opačném případě je třeba uhradit sezení v plné výši.

Příspěvek od zdravoní pojišťovny

V současné době můžete u některých pojišťoven žádat o částečné proplacení sezení
v rámci programu psychosociální pomoci, s nímž jako členka České asociace psychologů spolupracuji.
Aktuálně spolupracuji se ZPMV, ČPZP, ZPŠ a RBP.
Podmínky i výše příspěvku jednotlivých pojišťoven se liší. Zjistit, jak čerpat příspěvek můžete zde:

VZP: https://dusevnizdravi.vzp.cz/informace-o-prispevku
ZPMV: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/psychoterapeuticke-poradenstvi
ČPZP: https://www.cpzp.cz/preventivni-program/74
ZPŠ: https://www.zpskoda.cz/dusevni-zdravi
RBP: https://www.rbp213.cz/cs/pojistenci/bonusy-a-prevence/preventivni-a-bonusovy-program/a-55/

Přejít nahoru